Spodná voda v bazéne a ako si s ňou poradiť pri výstavbe

17. 12. 2018

Ako si poradiť so spodnou vodou pri výstavbe bazéna

Pred zahájením výkopových prác venujte dostatok času tomu, aby ste pre váš nový bazén vybrali to najvhodnejšie miesto. Nielenže si tak zaistíte väčšie pohodlie behom jeho využívania a praktickosť pri jeho údržbe, ale môžete predísť napríklad nepríjemným problémom so spodnou vodou.

Pri výbere miesta pre váš bazén sa oplatí myslieť na dostatok súkromia, krátku vzdialenosť od domu i maximálne množstvo slnečného svitu. Konečné rozhodnutie však vždy skonzultujte s odborníkom, ktorý vám pomôže nájsť vhodné riešenie i v prípade svahového terénu či hroziaceho rizika prítomnosti spodnej vody.

Ako si poradiť so spodnou vodou pri výstavbe bazéna
Spodná voda: odkiaľ sa berie...

Aj keď sa časť vodných zásob nachádza pod zemou už od dôb, kedy sa začali topiť ľadovce na konci doby ľadovej, väčšia časť spodnej vody pochádza z nedávnych dažďov a topiaceho sa snehu. Zemským povrchom táto voda rýchlo presakuje cez póry, trhliny a pôdne horniny, pokiaľ nenarazí na nepriepustnú vrstvu, ktorá ju zastaví. Úroveň, na ktorej sa hladina spodnej vody ustáli, závisí predovšetkým na vlastnostiach geologického podložia. V niektorých prípadoch však môže jej výška kolísať podľa aktuálneho množstva zrážok.

... a prečo je taká nebezpečná?

Zatiaľ čo pri budovaní studne je prítomnosť väčšieho množstva podzemnej vody žiadúca, pri výstavbe bazéna – naopak – predstavuje problém, ktorý je potrebné nevyhnutne riešiť. Spodná voda v jame pre budúci bazén značne komplikuje ďalšie pokračovacie práce, ale predovšetkým predstavuje riziko pre bazénovú konštrukciu. Tá by totiž obrovský nápor tlaku spodnej vody nemusela vydržať, takže hrozí deformácia jej dna alebo dokonca prasknutie celého bazéna.

Vyhnite sa spodnej vode – alebo si s ňou poraďte

Pri výbere miesta pre váš budúci bazén je vhodné zvoliť takú časť pozemku, na ktorej nepredpokladáte prítomnosť vysokej hladiny spodnej vody. Vychádzať môžete napríklad zo skúseností s výkopovými prácami pri stavbe domu alebo z posúdenia geologického podloženia odborníka.

Ani v prípade, že ste po zahájení výkopových prác na hladinu spodnej vody narazili, nemusíte sa splnenia sna o vašom vlastnom bazéne, vzdávať. Väčšinou sa dá vzniknutú situáciu vyriešiť voľbou vhodného bazénového modelu, vyvýšením bazénu i filtračnej šachty nad úroveň hladiny spodnej vody a dôkladnom odvodnení základovej dosky a jej bezprostredného okolia.

Výnimku tvoria ojedinelé prípady extrémne vysokej hladiny spodnej vody, ktorá by navzdory akýmkoľvek snahám dosahovala nad úroveň základovej dosky zapusteného bazéna. Potom je, bohužiaľ, jediným riešením zaobstaranie si nadzemného bazéna.

Dôkladné odvodnenie je základ

Hoci nie je odvodnenie základovej dosky nutnou podmienkou výstavby bazéna, v prípade nepriepustného podložia alebo zvýšenej či kolísajúcej hladiny spodných vôd – sa bez nej nezaobídete.

Základová doska sa dá odvodniť dvomi spôsobmi – jednoduchým samospádom alebo pomocou drenážneho kompletu. V prvom prípade steká spodná voda vplyvom gravitácie do už pripraveného odvodu, ktorý je využívaný napríklad k odtoku dažďovej vody, pričom k dohľadu nad priechodnosťou odvodňovacieho potrubia slúžia kontrolné šachty.

Pokiaľ sa nedá základovú dosku odvodniť samospádom, je nutné upevniť kolmo k nej drenážnu trubku, ktorej spodný koniec sa musí nachádzať minimálne pol metra pod úrovňou základovej dosky. V tomto prípade je prebytočná spodná voda odvádzaná drenážnym potrubím do retenčnej šachty, z ktorej ju odvádza ponorné čerpadlo s kontrolou úrovne vody.

Vyberte si to najlepšie miesto pre váš bazén

O umiestnení vášho bazéna sa vždy poraďte so skúseným špecialistom, ktorý okrem rizika prítomnosti spodnej vody, zhodnotí aj stav geologického podložia, svahovitosť pozemku, vzdialenosť vybratého miesta od inžinierskych sietí, možnosti umiestnenia bazénovej technológie i prístup stavebnej techniky k miestu realizácie.

Len po dôkladnom výbere miesta, na ktorom budú zahájené výkopové práce, budete mať istotu, že si vaše vysnívané domáce kúpanie i zaslúženú relaxáciu pri bazéne, užijete bez zbytočných starostí.

Späť

Na zlepšenie našich služieb používáme cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.