Zazimovanie prelivového bazéna albistone

  Stáhnout ve formátu PDF

Ideme na to. Zazimovávame prelivový bazén a bazénové príslušenstvo.

Zazimovanie bazéna odporúčame realizovať vtedy, keď teplota bazénovej vody klesne pod 10 °C. Ak teplota bazénovej vody nepoklesne pod túto hranicu, mala by byť v prevádzke aj všetka nainštalovaná technológia. Po skončení kúpacej sezóny, teda zhruba v čase, keď teplota bazénovej vody klesne pod 20 °C, odporúčame skrátiť prevádzku technológie (obehového čerpadla) približne o 2/3 pôvodného nastavenia. Ponechajte v prevádzke aj iné zariadenia, ktoré udržujú bazénovú vodu, ako napríklad: UV lampa, ionizátor alebo zariadenie na báze morskej soli. Ak používate na údržbu bazénovej vody iba bazénovú chémiu, je nevyhnutné kontrolovať cca raz za 14 dní hodnoty pH vody a chlóru. Pokiaľ je to potrebné, upravte tieto hodnoty na odporúčané rozmedzie.

Prečo odporúčame uskutočniť zazimovanie bazéna v jesenných mesiacoch?

Pri teplotách pod 10 °C sa v bazénovej vode znižujú procesy množenia baktérií, rias a mikroorganizmov na minimum. Odporúčame, aby bola bazénová voda pri zazimovaní bazéna čistá a s upraveným pH.

 1. Na kvalitné a dlhodobé zazimovanie bazénovej vody je nevyhnutné, aby bola bazénová voda pred zazimovaním čistá. To je podstatné aj pri samotnom bazéne. Nezabudnite preto povysávať dno, steny bazéna a dôkladne vyčistiť a povysávať prelivový žliabok.
 2. Pomocou funkcie „Preplach“ dôkladne prepláchnite filter. „Preplach“ je jednou z činností (polôh) šesťcestného ventila, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou filtračnej nádoby. Túto funkciu nechajte v prevádzke radšej dlhší čas. O dokonale vykonanom preplachu filtračného média (piesku) Vás ubezpečí vizuálna kontrola vypustenej bazénovej vody. Tá musí byť čistá. Pokiaľ ste filtračné médium vyčistili stopercentne, potom máte zároveň vykonanú prípravu aj na jarné obdobie.

  Nezabudnite: Pri funkcii „Preplach“ bude zo šesťcestného ventila odtekať (relatívne silným prúdom) bazénová voda, ktorá by tak mohla zatopiť miesto umiestnenia technológie (filtračnej nádoby). Ak nie je šesťcestný ventil pripojený na odpadové potrubie, môžete na odvod odtekajúcej vody využiť vysávačovú hadicu. Koncovku hadice upevnite náležitým spôsobom, nesmie dôjsť k jej uvoľneniu.

 3. Z prelivového žliabku demontujte krycie mriežky a dôkladne vyčistite dno a steny. Potom kompletne vypustite vodu zo žliabku a znova nasaďte krycie mriežky na žliabok. Vypustenie vody vykonajte odstránením zazimovacej „prepúšťacej“ zátky. Túto zátku nechajte odstránenú počas celého zimného obdobia, umožníte tým odvod zatekajúcej vody zo žliabku do bazéna. Zazimovaciu „prepúšťaciu“ zátku je možné namontovať aj dodatočne. Na zabránenie vniknutia vody do prelivového žliabku odporúčame zakrytie žliabku po celom obvode bazéna fóliou. Žliabok musí byť počas celého zimného obdobia suchý.

  přepouštěcí tryska - zazimovací zátka

 4. Odporúčame upraviť bazénovú vodu na ideálnu hodnotu pH (7,2 – 7,6).
 5. Nachystajte si mechanický čistič dna, teleskopickú tyč a vysávačovú hadicu.
 6. Do vysávačovej trysky umiestnenej na vnútornej strane plášťa bazéna naskrutkujte tzv. hadicový tŕň, nasaďte zavodnenú vysávačovú hadicu a otvorte v technologickej šachte ventil na potrubí s označením vysávač. Potom zatvorte ventil na nasávanie z prelivového žliabku a môžete začať vysávať. Odporúčame zvoliť na šesťcestnom ventile možnosť vysávať priamo do odpadu, aby nedochádzalo k znečisteniu filtračného média.
 7. Na ďalšie nevyhnutné odpustenie bazénovej vody využite opäť funkciu šesťcestného ventila, ktorou je „Odpad“.

  Nezabudnite: Na túto funkciu musíte použiť mechanický vysávač. Tento mechanický vysávač je ponorený aj s hadicou na dno skeletu bazéna. Ak spustíte obehové čerpadlo a na šesťcestnom ventile zvolíte funkciu „Odpad“, je dôležité, aby ste si uvedomili, že vypúšťaná voda bude odtekať zo šesťcestného ventila relatívne silným prúdom. V tomto okamihu musíte použiť vhodnú hadicu na odvod tejto vody z miesta umiestnenia technológie (filtračnej nádoby). Po napojení šesťcestného ventila na odpadové potrubie máte tento problém vyriešený.

 8. Hladinu bazénovej vody je dôležité odpustiť pod všetku namontovanú technológiu – t. j. cca 10 – 20 cm pod technologickými priestupmi. Technologickými priestupmi máme na mysli trysky a hlavu protiprúdu. Ak máte plastový skelet bazéna so vstavaným schodiskom (schody cez roh, schody v lagúne a pod.), je potrebné, aby ste vypustili hladinu bazénovej vody na úroveň 2. schodu.
 9. Ak je súčasťou bazéna aj reflektor (bazénové svetlo), je potrebné svetlo demontovať. Vyberte stredový plastový rámik. Pod týmto rámikom je uložená 1 samorezná skrutka. Túto skrutku vyskrutkujte, nakloňte telo svetla smerom do bazéna a jemným ťahom hore svetlo vyberte. Na tele svetla zo zadnej strany je pripojený dostatočne dlhý pripojovací kábel. Pripojovací kábel uvoľnite a svetlo položte na vrchný okraj bazéna.
 10. Ak je Váš bazén vybavený rebríkom z nehrdzavejúcej ocele (schodíky), odporúčame, aby ste schodíky vybrali z uloženia a ošetrili ich prípravkom Silichrom.
 11. Po vypustení bazénovej vody je dôležité, aby ste vypustili aj filtračnú nádobu. V spodnom diele vypúšťacej nádoby sú umiestnené dve vypúšťacie skrutky. Menšia skrutka je určená na vypúšťanie vody – tú povoľte.

  Dôležité! Väčšia z oboch skrutiek je určená na výmenu filtračného média – tú teda v žiadnom prípade nepovoľujte.

  V prípade vypúšťania filtračnej nádoby je možné zvoliť aj iný spôsob. Rozpojte skrutkové spoje šesťcestného ventila, uvoľnite veľkú prevlečnú maticu a vyberte celý ventil smerom hore. Odporúčame otočiť pákou ventila do medzipolohy (poloha medzi jednotlivými funkciami). Ventil uschovajte. Ak máte tento krok hotový, môžete začať s vysávaním vody z filtračnej nádoby. Vodu vysajte pomocou vysávača na vodu.

  Dôležité je, aby ste vypúšťaciu skrutku ponechali počas celého zimného obdobia voľnú – teda vyskrutkovanú. Zároveň odporúčame demontovať manometer tlaku a odstrániť z neho všetku vodu, pretože by mohlo dôjsť k jeho nenapraviteľnému poškodeniu.

  Do vypustenej filtračnej nádoby (do piesku) použite malé množstvo dezinfekčného prostriedku, napríklad Savo, ktoré je určené na bazény.

 12. Odpojte filtračné čerpadlo. Odporúčame, aby ste filtračné čerpadlo úplne odpojili a uskladnili ho na teplom a suchom mieste. Je tu aj možnosť nechať čerpadlo v šachte, ale potom je nevyhnutné, aby ste vyskrutkovali vypúšťaciu skrutku! Tá sa nachádza na spodnej strane tela čerpadla. Následne je potrebné odskrutkovať veko vlasového filtra a vytiahnuť tesnenie.
 13. Ďalší krok, ktorý Vás čaká, je zazimovať protiprúd (ak je súčasťou výbavy bazéna). Počas zazimovania protiprúdu je dôležité, aby ste vyskrutkovali vypúšťaciu skrutku na tele čerpadla a potom odpojili nákrutky (výtlak, nasávanie) z čerpadla. Uzavieracie ventily musíte nechať otvorené. Vypúšťacia skrutka je umiestnená na spodnej strane tela čerpadla.
 14. Nasledujúci bod je veľmi dôležitý, preto mu naozaj venujte pozornosť.

  Po vyššie uvedenom postupe je dôležité, aby ste otvorili všetky uzavieracie ventily (nasávanie, výtlak technológie, nasávanie a výtlak protiprúdu) a presvedčili sa, že v technológii nezostala vôbec žiadna voda. Kontrolu, či je technológia skutočne bez zvyškov vody, môžete urobiť pomocou vodného vysávača. Po určitom čase od odstavenia bazéna je potrebné skontrolovať voľnosť (priechodnosť) potrubia. Občasná vizuálna kontrola je postačujúca.

  Ak je bazén vybavený zazimovacou „prepúšťacou“ zátkou, je potrebné v prelivovom žliabku zaslepiť nasávanie čerpadla zátkou nasávania s tesnením (závit 2“). Pred namontovaním zátky nasávania čerpadla odstráňte mriežku nasávania zachytávajúcu hrubé nečistoty. Pozor, žliabok môže obsahovať viac ako jedno nasávanie, množstvo záleží od veľkosti bazéna. Keď potom do žliabku pritečie zrážková voda, bude voľne pretekať do bazéna. Výšku hladiny v bazéne je nutné udržovať pod technologickými priestupmi, pozri bod 7. Preto hladinu občas skontrolujeme, prípadne ju znížime odčerpaním.

  mřížka sání
  zátka sání

  Ak je žliabok prelivového bazéna vybavený prepadom, vyberte vložku prepadu. Potom bude všetka voda, ktorá zatečie do žliabku, odvedená prepadom priamo do kanalizácie.

  přepad přelivového žlábku
 15. Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby bazénová voda nezamrzla. Na hladine bazéna sa nesmie vytvoriť súvislá vrstva ľadu. Na dostatočnú dilatáciu prípadnej vrstvy ľadu Vám stačí použiť tzv. dilatačné plaváky. Tieto plaváky si u nás môžete kúpiť. Ak sa rozhodnete pre dilatačné plaváky, je potrebné si ich zaobstarať dostatočné množstvo. Vzájomným spojením plavákov musí dôjsť k vytvoreniu reťaze, ktorá je taká dlhá, aby sa dala uhlopriečne rozložiť na hladine bazéna. Pre bazén 3 x 6 metrov je ideálnych 10 – 12 kusov dilatačných plavákov.

  Vhodnou náhradou dilatačných plavákov môžu byť aj PET fľaše, ktoré naplníte sčasti pieskom. Fľaša musí byť v bazénovej vode ponorená cca do dvoch tretín. Pokiaľ zvolíte použitie PET fliaš, tak ich musíte medzi sebou zviazať – vytvoriť z nich reťaz. Pre bazén 3 x 6 metrov je potrebných približne 80 fl iaš.

  Odporúčame investovať do kúpy dilatačných plavákov. Tie majú totiž hneď niekoľko výhod oproti PET fľašiam. Oveľa lepšie sa skladujú. Majú trvalú výplň a v neposlednom rade sú oveľa vzhľadnejšie ako plastové fľaše.

 16. Posledným bodom je aplikácia zazimovacieho prostriedku do bazénovej vody. Pri aplikácii zazimovacieho roztoku je potrebné postupovať podľa pokynov, ktoré sú uvedené na zakúpenom roztoku. Dajte však pozor, na týchto prípravkoch sa totiž obvykle uvádza pomer množstva zazimovacieho roztoku na 1 m3 vody. Zároveň je obmedzená doba ochrany bazénovej vody.

Upozornenie čoho by ste sa mali vyvarovať

V žiadnej z častí technológie bazéna nesmie zostať voda (čerpadlá, filtračná nádoba, potrubie, prelivový žliabok a pod.). Technológia (potrubie) je vyspádovaná a to buď do bazéna, alebo do technologickej miestnosti, prípadne do technologickej šachty (strojovne). V niektorých prípadoch je pozdĺž dráhy vedenia potrubia odvodňovacia nádrž. V nej je dôležité rozpojiť všetky nákrutky či ventily a nechať ich tak po celú zimu.

Ak sú na technológii (potrubí) rozložené nákrutky či skrutkované záslepky slúžiace na odvodnenie „mŕtvych“ miest, povoľte ich a nechajte ich počas zimného obdobia otvorené. V niektorých prípadoch to môžete riešiť demontážou guľového ventila (napr. pri tzv. bypassoch).

Počas zimy musí byť hladina bazénovej vody vždy pod úrovňou akýchkoľvek technologických priestupov (trysky, protiprúd a pod.). Môže sa stať, že ste odpustili vodu z bazéna pod úroveň technologických priestupov. Napriek tomu však došlo vplyvom dažďových a snehových zrážok k jej zvýšeniu či zatečeniu do prelivového žliabku. Akonáhle by hladina vody vo Vašom zazimovanom bazéne stúpla, je nevyhnutné, aby ste zaistili jej odpustenie (napríklad pomocou ponorného čerpadla). Úroveň vody nesmie dosahovať k spodným hranám technologických priestupov (pozri bod 8.)

Potrubie od prelivového žliabku nechajte počas celého zimného obdobia otvorené (ventil na potrubí musí byť vždy demontovaný), aby mohla vody v prípade zatečenia do žliabku voľne vytekať. Je potrebné zabezpečiť odtok tejto vody do odpadu, aby nedošlo k zaplaveniu priestorov v prípade umiestnenia technológie v dome či inej technologickej miestnosti.

Vypnite hlavný vypínač – prúdový chránič, aby sa nestalo, že dôjde k spusteniu motora alebo rozsvieteniu svetla „nasucho“ (bez vody).

Ak máte bazén vybavený zariadením na bezchlórovú úpravu vody (UV lampa, dezinfekčný ionizátor alebo zariadenie na údržbu bazénovej vody pomocou morskej soli), je vhodné zazimovať aj toto príslušenstvo podľa návodu na obsluhu. Ďalej je nevyhnutné, aby ste demontovali riadiace jednotky tohto príslušenstva a uložili ich na suchom a teplom mieste. V prípade solinátora je potrebná aj demontáž vlastnej cely.

Solárne plastové absorbéry (kolektory) odporúčame zazimovať ešte pred zazimovaním samotného bazéna. Už prvý októbrový mrazík môže totiž na nich spôsobiť nenapraviteľné škody. V tomto období už intenzita slnka nestačí na ohrev bazénovej vody a ak je zariadenie bez prevádzky, potom sa voda stojaca dlho v kolektoroch kazí. Na každej zostave je umiestnená jedna alebo viacero odvodňovacích zátok. Tie odskrutkujte a po vykvapkaní vody ich vráťte späť. Nezabudnite ich znovu naskrutkovať. Pri strechách s malým spádom je potrebné kolektory nadvihnúť – alebo pri náročnejšie uchytených paneloch kolektory prefúknúť vzduchovačom, ktorý tak zaručí ich 100 % odvodnenie a vysušenie. Na poškodenie zapríčinené roztrhnutím mrazom v dôsledku nesprávneho odvodnenia (alebo prerazením ostrým predmetom) sa záruka nevzťahuje! Nezabudnite príslušným ističom vypnúť automatiku solárneho ohrevu!

Máte záujem o odborné zazimovanie Vášho bazéna naším profesionálne vyškoleným technikom? Potrebujete skonzultovať zazimovanie Vášho bazéna? Neváhajte a kontaktujte naše servisné stredisko:

Balíčky servisných služieb

Circle

Spustenie bazéna

Nepodceňte prípravu vášho bazéna. Začnite novú kúpaciu sezónu bez nepríjemností.

Viac informácií
Detail bazenu

Zazimovanie bazéna

Aj bazénom je v zime zima. Zverte ich preto včas odborníkom a váš bazén bude na jar opäť vo forme.

Viac informácií
Detail zazimovanie bazenu ALBIXON

Spustenie vírivky

Vírivka je miesto na relaxáciu, nie na prácu. Prípravu a zapojenie vírivky po zime nechajte preto na nás.

Viac informácií
Detail zazimovanie bazenu ALBIXON 1

Zazimovanie vírivky

Viete, ako najlepšie zazimovať vírivku? My áno. Využite služby nášho vyškoleného personálu.

Viac informácií

 

Na zlepšenie našich služieb používáme cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.