Jarné sprevádzkovanie prelivového bazéna ALBISTONE®

  Stáhnout ve formátu PDF

Návod, ako správne na jar pripraviť prelivový bazén na novú sezónu.

Pre bezproblémové fungovanie prelivového bazéna a jeho vybavenia je nevyhnutné ho na jar správne sprevádzkovať. Odporúčame Vám využiť služby našich profesionálne vyškolených technikov, ktorí Váš bazén a jeho technológiu nielen „sprevádzkujú“, ale odpovedia Vám aj na otázky, ktoré sa týkajú obsluhy technológie a riešenia možných problémov s údržbou bazénovej vody. Po dohode k Vám príde technik, ktorý Vám bazén profesionálne sprevádzkuje, vysvetlí Vám všetko krok za krokom a prípadne použije chemické prípravky určené na ošetrenie bazénovej vody.

Ak sa aj napriek nášmu odporúčaniu rozhodnete bazén sprevádzkovať svojpomocne, prečítajte si pozorne všetky uvedené odporúčania, ako správne postupovať v priebehu jarného sprevádzkovania prelivového bazéna.

Hlavné zásady prípravy prelivového bazéna:

Jarné sprevádzkovanie bazéna odporúčame vykonávať vtedy, keď teplota bazénovej vody dosiahne 10 °C. Pri týchto teplotách bazénovej vody sa zvyšuje možnosť rastu rias, tvorby a množenia baktérií a rôznych mikroorganizmov a preto je nutné začať s údržbou bazénovej vody. Keď sprevádzkujete bazén v tomto období, bezpochyby sa vyhnete následným zbytočným problémom s údržbou bazénovej vody.

Pravdepodobne ste v zimnom období postupovali podľa nášho odporúčania, ktoré sa týkalo zazimovania bazéna a technológie, teda máte odpojené čerpadlá a ostatnú technológiu (UV lampa, solnizátor, ionizácia, šesťcestný ventil a pod.), máte odpustenú bazénovú vodu a na hladine umiestnené dilatačné plaváky.

Zprovoznění bazénové technologie:

 1. Vyberte z bazéna dilatačné plaváky (prípadne PET fľaše, ktoré ste použili ako náhradu za plaváky). Pomocou sieťky umiestnenej na teleskopickej tyči odstráňte z bazéna hrubé nečistoty (lístie, ihličie, vetvičky atď.).
 2. Zatvorte všetky ventily technológie (nasávanie, výtlak obehového prípadne protiprúdového čerpadla).
 3. Vráťte na svoje miesto do plášťa bazéna zazimovaciu „prepúšťaciu“ zátku, odstráňte z prelivového žliabku zo všetkých nasávaní zátku nasávania a vráťte na svoje miesto mriežku nasávania zachytávajúcu hrubé nečistoty.
  přepouštěcí tryska - zazimovací zátka
  zátka sání
  mřížka sání

  Ak je prelivový bazén vybavený prepadom do kanalizácie, do prepadu nasávania umiestnite vložku prepadu. Dopustite vodu do bazéna, tak aby bolo v prepadovom žliabku min. 5 cm vody.

  přepad přelivového žlábku
 4. Namontujte späť čerpadlá (ak boli demontované) a ostatnú technológiu. Pri spätnej montáži sa všetky spojenia technologických zariadení pripoja pomocou plastového šróbenia vybaveného tesniacimi gumovými „O“ krúžkami. Pred montážou skontrolujte čistotu dosadacích plôch a drážok plastového šróbenia. Pred dotiahnutím ošetrite „O“ krúžky vhodným prostriedkom, odporúčame naniesť malé množstvo silikónovej vazelíny, aby nedošlo k pretočeniu a poškodeniu tohto tesnenia. Platí to aj pre montáž ostatných spojovacích prvkov, napríklad montáž šesťcestného ventila. Všetky plastové šróbenia uťahujte opatrne tak, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu!!
 5. Otvorte ventily. Po zavodnení technológie skontrolujte tesnosť všetkých spojov. Ak zistíte akýkoľvek únik bazénovej vody, je nevyhnutné spoj utesniť – napríklad opatrným dotiahnutím spojov alebo opätovnou demontážou a montážou skrutkových spojov. V prípade nutnosti oslovte naše „Servisné stredisko“.
 6. Pred spustením obehového (filtračného) čerpadla prepnite funkciu šesťcestného ventila do polohy „Filtrácia“. Taktiež skontrolujte, či je vlasový filter obehového čerpadla úplne čistý.
 7. Keď je všetko v poriadku, zapnite čerpadlá. Zapnutím čerpadiel sa presvedčíte o tesnosti všetkých demontovateľných spojov. Ak technológia vykazuje akýkoľvek únik vody, postupuje podľa pokynov uvedených v odseku 4. Skontrolujte tiež hladinu vody v prelivovom žliabku , prípadne ju upravte na prevádzkovú výšku (min. 5 cm).

  Dôležité! Nikdy neprepínajte funkcie šesťcestného ventila za chodu obehového čerpadla. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu!!

 8. Ak je Váš bazén vybavený aj technológiou protiprúdu, postupujte vyššie uvedeným spôsobom. Po spustení protiprúdu skontrolujte tesnosť všetkých spojov aj ovládacích prvkov. Odskúšajte aj elektropneumatické ovládanie = tlačidlo vo vnútri skeletu. Tlačidlo musí čerpadlo protiprúdu vypnúť/zapnúť. V prípade úniku vody postupuje podľa pokynov uvedených v odseku 4.
 9. Dôležité upozornenie: vykonávajte týždennú kontrolu tesnosti všetkých spojov. Je totiž možné, že aj napriek správne vykonanej montáži môže dôjsť prevádzkou a zvyšujúcou sa teplotou bazénovej vody k uvoľneniu niektorých spojov. Následné problémy s únikom vody do priestoru technológie by mohli viesť k úplne zbytočným problémom. Ak by sa vyskytol akýkoľvek problém, ktorý by ste neboli schopní odstrániť, kontaktuje naše „Servisné stredisko“..

Hlavné zásady údržby bazénovej vody – štart do novej sezóny:

 1. Najdôležitejším faktorom pre údržbu bazénovej vody je dodržiavanie predpísaných hodnôt pH vody a voľného Cl (chlóru). Predpísané hodnoty sú v rozmedzí pH 7,2 – 7,6 a pre chlór platia hodnoty Cl 0,1 – 0,6. Tieto hodnoty je možné zmerať v podstate akýmkoľvek bežne dostupným testerom. Meranie týchto hodnôt vykonávajte vždy v rovnakú dennú hodinu, najlepšie ráno po ukončenom fi ltračnom cykle. Hodnoty pH a Cl sa v priebehu dňa môžu dosť výrazne meniť a to v závislosti od slnečného svitu, počtu kúpajúcich sa osôb a podobne.
 2. Po napustení bazénovej vody do prevádzkovej výšky odmerajte najprv hodnoty pH vody. V prípade nutnej korekcie hodnôt používajte vždy iba odporúčané chemické prostriedky = dodržiavajte aj návody na aplikáciu.Prostriedky nesmú byť v dosahu detí!!

  Malá rada: Ak pri meraní pH vody zistíte väčšiu odchýlku než dva stupne, aplikujte prostriedok na zníženie pH v menších dávkach, než je uvedené v návode. Rozdeľte znižovanie hodnoty pH aj do niekoľkých dní.

  Například: Nameriate hodnotu pH 8,0. Aplikujte potrebné množstvo prostriedku na zníženie pH, avšak toto množstvo rozdeľte do troch dávok, v troch dňoch.

 3. Ak na údržbu bazénovej vody používate iba chemické prostriedky, odmerajte hodnotu voľného Cl v bazénovej vode, prípadne aplikujte prostriedok podľa návodu do bazénovej vody. Chlórové tablety odporúčame umiestniť do bežne dostupných plavákov (plávajúce dávkovače chlóru). Pri používaní chlórových tabliet je dôležitá častá kontrola koncentrácie voľného Cl. V prípade dlhodobejšieho „prechlórovania“ môže dôjsť aj k razantným zmenám farebnosti skeletu bazéna, prípadne fólie. Prechlórovaním podporujete aj prípadný vznik korózie na kovových súčastiach technológie bazéna, poprípade zastrešení.
 4. Ak na údržbu bazénovej vody používate UV lampu, je nutné aj v tomto prípade dodržať odporúčané hodnoty pH. Je možné, že v priebehu prevádzky dôjde k zhoršeniu kvality bazénovej vody, preto majte vždy pripravený aj podporný chlórový prípravok, ktorý prípadne aplikujte podľa návodu.
 5. Ak na údržbu bazénovej vody používate ionizátor, je nutné aj v tomto prípade dodržať odporúčané hodnoty pH. V tomto prípade odporúčame kontrolovať (pomocou testera) aj prítomnosť percenta Cu (medi) vo vode. Je nutné, aby nedošlo k prekročeniu odporúčaných hodnôt. Pri prekročení týchto hodnôt zariadenie na niekoľko dní odstavte z prevádzky a znovu odmerajte hodnotu Cu. V prípade sprevádzkovania bazéna nastavte riadiacu jednotku na niekoľko fi ltračných cyklov na plný výkon, potom zmerajte testerom Cu. Hneď ako zistíte prítomnosť Cu vo vode, znížte výkon riadiacej jednotky na hodnoty uvedené v návode. Je možné, že v priebehu prevádzky dôjde k zhoršeniu kvality bazénovej vody, preto majte vždy pripravený aj podporný chlórový prípravok, ktorý prípadne aplikujte podľa návodu.
 6. Ak na údržbu bazénovej vody používate solnizátor (morská soľ), je nutné aj v tomto prípade dodržať odporúčané hodnoty pH. Pri úprave pH vody používajte iba prostriedky, ktoré sú na to určené. Pri sprevádzkovaní bazéna nastavte riadiacu jednotku na niekoľko hodín na plný výkon, odmerajte hodnotu voľného Cl a zariadenie nastavte podľa návodu.

Na záver nášho odporúčania, zopár skúseností a rád:

Ak „štartujete“ bazén, teda dopustíte bazénovú vodu, namontujete a spustíte technológiu, často sa stane, že voda stratí pôvodnú farbu. Zdá sa kalnejšia, niekedy aj získa zafarbenie a podobne. Toto je bežný jav, pretože ste dopustili novú vodu, aplikovali chemické prostriedky a spustili technológiu. Bazénová voda skrátka začala reagovať s chemickými prostriedkami, so spustením technológie (ionizátor, solnizátor a pod.) a preto môže dôjsť k reakciám v bazénovej vode. Teda napríklad k reakciám solí alebo kovov, ktoré sú a budú vždy súčasťou bazénovej vody. Preto vždy pred akoukoľvek aplikáciou ďalších chemických prostriedkov, pred zvyšovaním výkonu riadiacich jednotiek inštalovaného zariadenia, dajte radšej prednosť predĺženiu fi ltračných cyklov. Ak fi ltračný cyklus predĺžite, odporúčame po dvoch dlhých cykloch vykonať preplach fi ltračného média.

Prajeme Vám, aby ste boli s našim zariadením spokojní a mohli ho používať k Vašej úplnej spokojnosti. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo dotazov sa s dôverou obráťte na naše „Servisné stredisko“, radi Vám poradíme.

Máte záujem o odborné jarné sprevádzkovanie Vášho bazéna našim profesionálne vyškoleným technikom? Potrebujete skonzultovať jarné sprevádzkovanie Vášho bazéna? Neváhajte a kontaktujte naše servisné stredisko.

Balíčky servisných služieb

Circle

Spustenie bazéna

Nepodceňte prípravu vášho bazéna. Začnite novú kúpaciu sezónu bez nepríjemností.

Viac informácií
Detail bazenu

Zazimovanie bazéna

Aj bazénom je v zime zima. Zverte ich preto včas odborníkom a váš bazén bude na jar opäť vo forme.

Viac informácií
Detail zazimovanie bazenu ALBIXON

Spustenie vírivky

Vírivka je miesto na relaxáciu, nie na prácu. Prípravu a zapojenie vírivky po zime nechajte preto na nás.

Viac informácií
Detail zazimovanie bazenu ALBIXON 1

Zazimovanie vírivky

Viete, ako najlepšie zazimovať vírivku? My áno. Využite služby nášho vyškoleného personálu.

Viac informácií

 

Na zlepšenie našich služieb používáme cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.