Späť na vysavače

Bazénový vysávač Spring

Vysávač SPRING je bazénový vysávač, ktorý je plne automatický a je určený na čistenie dna bazénov. Bol skonštruovaný tak, aby sa dal použiť aj v obdĺžnikových alebo štvorcových bazénoch.

Sme tu pre Vás!

Náš špecialista Vám rád pomôže s výberom.

Kontaktovať
Základné informácie

Tento vysávač je vhodný do bazénov s maximálnou veľkosťou 6 x 10 metrov. Filter tohto bazénového vysávača je veľký 0,5 m2 a jeho filtračná schopnosť je 70 µm. Za hodinu dokáže prefiltrovať 17 m3 bazénovej vody. Bazénový vysávač Spring zbaví dno vášho bazéna nečistôt, čo sa pomerne rýchlo prejaví na kvalite vody a na nižšej spotrebe chemikálií, najmä chlóru. V prípade vysávača Spring nie je nutná žiadna špeciálna inštalácia, pretože tento typ vysávača nemusí byť napojený na cirkulačný okruh bazéna.

Technické parametre

Technické parametre bazénového vysávača SPRING

Teoretická rýchlosť pohybu 840 m / hod.
Teoretická čistiaca rýchlosť 336 m2 / hod.
Šírka čistiacej plochy 400 mm
Prefiltrovaný objem vody 17 m3 / hod.
Hmotnosť bez kábla 8 kg
Primárne napätie 230 / 50 V / Hz
Sekundárne napätie 29 V DC
Dĺžka kábla 15 m
Swivel (otočný čap, ktorý zabraňuje zakrútenie kábla) ANO
Optimálna pracovná teplota vody 18 - 32 °C
Doba čistiaceho cyklu 3 hod
Filtračná schopnosť 70 µm
Diaľkové ovládanie / vozík / stojan NE / NE / NE
Počet kief / z toho aktívne 2 / 0

Využitie bazénového vysávača SPRING

Bazénový vysávač SPRING je ideálny na čistenie dna rodinných bazénov. Tento prístroj je absolútne nenáročný na obsluhu a údržbu.

Vysávač skrátka len vložíte do svojho bazéna, zapnete ho a zvyšok už zvládne vysávač sám, nemusíte sa teda o nič starať. Vysávač nielenže bez akejkoľvek pomoci vyčistí bazén, ale dokonca sa po skončení 2,5-hodinového čistiaceho cyklu sám vypne. Potom ho už stačí z bazéna len vybrať a všetko je hotové.

Kam umiestniť bazénový vysávač SPRING

Bazénový vysávač SPRING je vybavený nízkonapäťovým transformátorom. Transformátor je nutné uložiť pod strechu v suchom prostredí s teplotou do 40 °C, v minimálnej vzdialenosti 3 m od bazéna. Dbajte na to, aby nebol transformátor vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Pred pripojením do siete sa presvedčte, či nie je prístroj, zásuvka alebo kábel poškodený a tiež si overte, či všetko zodpovedá elektrickej ochrane STN. Používajte len originálny transformátor dodávaný s vysávačom.

Použitie bazénového vysávača SPRING

 • Premiestnite bazénový vysávač k bazénu.
 • Rozmotajte kábel.
 • Pomaly ponárajte vysávač do bazéna tak, aby mohol všetok vzduch uniknúť hornou časťou vysávača.
 • Overte si, že je bazénový vysávač ponorený až na dne bazéna a že jeho kefa mieri smerom dole – ku dnu bazéna.
 • Zapojte kábel k transformátoru.
 • Pripojte transformátor do zásuvky. Na transformátore je umiestnený vypínač, ktorým uvediete vysávač do chodu.
 • Po skončení 2,5-hodinového čistiaceho cyklu sa vysávač SPRING automaticky vypne. Ak chcete vykonať ešte ďalší čistiaci cyklus, musíte transformátor vypnúť minimálne na 30 sekúnd, vybrať filtračný vak, vyčistiť ho a vložiť späť do vysávača. Potom môžete spustiť ďalší čistiaci cyklus.
 • V priebehu čistenia vášho bazéna vysávačom SPRING sa nesmiete kúpať. Tento zákaz sa musí dodržiavať kvôli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom!
 • Vysávač zapínajte pri teplote vody 18 - 32 °C.

Nezabudnite:

Nikdy nezapínajte vysávač SPRING na suchu - môže to mať za následok vážne poškodenie zariadenia a stratu nároku na bezplatný servis!

Kefy Wonder Brush

Keď používate bazénový vysávač na údržbu bazéna s keramickým obkladom, prípadne bazéna vyrobeného z extrémne hladkého povrchu, alebo v prípade, že nie sú splnené podmienky pre bezchybný chod vysávača, je potrebné, aby ste použili špeciálne kefy Wonder Brush. Tieto kefy nie sú štandardnou výbavou vysávača, a preto si ich nezabudnite dokúpiť. Vďaka týmto kefám sa vysávač môže pohybovať po bazéne aj v takýchto nepriaznivých podmienkach.

V prípade bazénového vysávača s kefami Wonder Brush nezabúdajte na to, že je dôležité, aby ste po ponorení vysávača do bazéna cca 5 - 10 minút počkali, kým sa kefy nenasiaknu vodou. To, že sú kefy správne nasiaknuté vodou, zistíte tak, že sú zmäknuté po celej svojej dĺžke. Vysávač môžete uviesť do prevádzky až po úplnom ponorení vysávača na dno bazéna.

Starostlivosť o bazénový vysávač SPRING

Nenechávajte vysávač nepretržite v bazéne. Po dokončení čistiaceho procesu vo vašom bazéne vypnite transformátor, odpojte prístroj zo siete a priblížte vysávač SPRING k stene bazéna potiahnutím za kábel. Keď je vysávač na hladine, uchopte ho za držadlo a opatrne ho vytiahnite z vody. Nikdy však nevyťahujte vysávač SPRING z vody za kábel!

Bazénový vysávač SPRING uchovávajte počas nečinnosti na stojane. Na jeho umiestnenie vyberte suché miesto, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a slnečného žiarenia, pri teplote do 40 °C, inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu!

Vyčistenie filtračného vrecka bazénového vysávača SPRING

 • Najprv vypnite transformátor a potom odpojte vysávač zo siete.
 • Vytiahnite vysávač z vody a otočte ho spodnou stranou nahor. Povoľte zaisťovacie západky tela vysávača a vyberte nasávanie a filtračné vrecko.
 • Vyberte filtračné vrecko z veka a vyčistite ho dôkladne prúdom vody z hadice alebo ho vypláchnite v nádrži s vodou.
 • Filtračné vrecko môžete taktiež občas vyprať v práčke na normálnom programe pre syntetické tkaniny (do 30 °C) bez použitia pracích prostriedkov.
 • Filtračné vrecko vložte späť (plstnatou stranou dovnútra). Nášivka má byť na vonkajšej strane vrecka.
 • Položte nasávanie do vysávače a zafixujte ho zaisťovacími západkami. Ak máte problémy vsunút nasávanie na svoje miesto, filtračné vrecko je pravdepodobne nesprávne nasadené.

Pravidelné odstraňovanie nečistôt z pohyblivých častí bazénového vysávača SPRING

Bazénový vysávač SPRING je nevyhnutné dôkladne kontrolovať a vyčistiť. Túto údržbu vykonávajte podľa potreby a frekvencie používania. Pri častejšom používaní je vhodné vysávač kontrolovať 1 x týždenne.

Skontrolujte horný otvor vysávača, aby ste sa uistili, že vrtuľka nie je blokovaná nečistotami (žuvačky, náplasti a pod.) alebo vlasmi. Kryt vrtuľky je samozrejme možné vybrať a vrtuľku vyčistiť. Nezabúdajte odstraňovať všetky nečistoty nahromadené medzi pásmi a na valcoch. Po manuálnom odstránení nečistôt vysávač dôkladne vystriekajte čistou vodou.

Používanie kábla bazénového vysávača SPRING

Počas používania vysávača SPRING sa môže kábel skrútiť. Na zaručenie správneho fungovania stroja je nevyhnutné kábel pred použitím rozmotať. Kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nedošlo k jeho poškodeniu! Skôr ako vložíte vysávač SPRING do vody, kábel dôkladne rozmotajte. Po vytiahnutí vysávača z vody kábel namotajte a potom stočený zaveste na držiak kábla.

Starostlivosť o kefy Wonder Brush bazénového vysávača SPRING

Po vytiahnutí vysávača z bazéna je nevyhnutné, aby ste vyčistili kefy Wonder Brush. Kefy sa čistia vystriekaním tlakovou vodou. Keď budete manuálne otáčať valcami, vyčistíte kefy po celom obvode. Ak sa nebudete po každom použití o vysávač dôkladne starať, zapríčiníte zníženie priľnavosti kief ku dnu a stenám bazéna. Kefy Wonder Brush nesmú vyschnúť a zatvrdnúť znečistené, inak by totiž došlo k ich nenávratnému poškodeniu!

Nezabudnite

 • Nikdy nezapínajte vysávač SPRING na suchu - môže to mať za následok vážne poškodenie zariadenia a stratu nároku na bezplatný servis!
 • Keď je vysávač SPRING v prevádzke - teda čistí váš bazén, nesmiete sa kúpať. Tento zákaz sa musí dodržiavať kvôli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom!
 • Vysávač zapínajte pri teplote vody 18 - 32 °C.
 • Kefy Wonder Brush nesmú vyschnúť a zatvrdnúť znečistené, inak by totiž došlo k ich nenávratnému poškodeniu!
 • Filtračné vrecko vyčistite (vystriekajte vodou alebo vyperte) ihneď po vytiahnutí vysávača z bazéna. Ak necháte filtračné vrecko s nečistotami uschnúť, stáva sa neúčinným, pretože tak stráca svoju filtračnú schopnosť.
 • Bazénový vysávač SPRING nechajte počas nečinnosti uložený na stojane v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a slnečného žiarenia, pri teplote do 40 °C. Pri nedodržaní týchto odporúčaní by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu!
 • Opotrebované súčiastky nechajte vymeniť odborným pracovníkom v servise.
 • Pokiaľ v bazéne denne používate sypké chemikálie, odporúčame vám obstarať si na ich dávkovanie automatický dávkovač, aby ste zabránili tvorbe usadenín. Pokiaľ nie sú rozpustené všetky chemikálie, vysávač SPRING nikdy nezapínajte, pretože by sa tým mohlo upchať filtračné vrecko.
  Používajte výhradne chemikálie určené na úpravu bazénovej vody! Vysávač nesmie prísť do styku s koncentrovanou chemikáliou a taktiež musíte dbať na to, aby ju nenasal.
 • Zariadenie je určené na prevádzku vo vode, ktorej kvalita spĺňa vyhlášku MZ SR č. 72/2008 Z. z. „Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.”
 • Je nevyhnutné si uvedomiť, že vysoké, ale i nízke teploty, prípadne veľké dávky chemikálií alebo používanie v prevádzkach so slanou či termálnou vodou, alebo inak nezodpovedajúce parametrom vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z, znižujú životnosť niektorých dielov vysávača (napr. pásov, kief a pod.).
Na zlepšenie našich služieb používáme cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.