Späť na vysavače

Bazénový vysávač Baracuda

Poloautomatický bazénový vysávač Baracuda je priamo spojený s nasávacou tryskou alebo bazénovým skimmerom. S týmto bazénovým vysávačom sa dodáva aj pripojovacia hadica s dĺžkou 10 m.

Sme tu pre Vás!

Náš špecialista Vám rád pomôže s výberom.

Kontaktovať
Základné informácie

Doteraz ste čistili váš bazén klasickým ručným bazénovým vysávačom a radi by ste vyskúšali pohodlnejší a účinnejší variant? Tým môže byť napríklad poloautomatický bazénový vysávač Baracuda. Tento poloautomatický bazénový vysávač jednoducho napojíte na nasávaciu trysku alebo skimmer. Výhodou je, že bazénový vysávač Baracuda nevyžaduje takmer žiadnu pravidelnú údržbu.

Súpis častí bazénového vysávača Baracuda:

 1. vlastné telo vysávača
 2. regulátor ponorenia
 3. guľový usmerňovač a vonkajší krúžok
 4. závažie na hadicu
 5. automatický regulátor prietoku
 6. 2” adaptér
 7. deflektor
 8. tesnenie skladané
 9. pripojovacia hadica - dlhá 10 metrov
Technické parametry

Montáž bazénového vysávača Baracuda

Tento typ bazénového vysávača môžete použiť pre mnoho typov bazénov. Preto je súčasťou balenia séria rôznych dielov (napr. 2” adaptér a kryt ventilu pre automatický regulátor prietoku). Tieto diely budete potrebovať v závislosti od konkrétnych parametrov vášho bazéna. Tento manuál popisuje ako základnú inštaláciu ku skimmeru ako aj prípadnú montáž k podtlakovému potrubiu. Zoznámte sa s obidvoma postupmi, aby ste sa dozvedeli, ktorý je pre váš bazén najvhodnejší, a postupujte podľa uvedených pokynov.

Bežný postup inštalácie

Platí pre bazény vybavené jedným skimmerom za pomoci automatického regulátora prietoku. Prednosťou tohto postupu je, že automatický regulátor prietoku automaticky reguluje prietok medzi skimmerom a bazénovým vysávačom. Dôrazne odporúčame využívať automatický regulátor prietoku, aby sa dosiahla maximálna bezpečnosť a výkon bazénového vysávača. Ventil samočinne reaguje na zmeny v prietoku, čím príslušným spôsobom mení výkon bazénového vysávača, ktorý je nutný na dosiahnutie potrebného čistiaceho účinku.

 1. Deaktivujte bazénové čerpadlo.
 2. Uzavrite hlavný výpust a všetky ostatné výpustné potrubia okrem potrubia zo skimmeru, ku ktorému bude pripojený bazénový vysávač.
 3. Zložte kôš skimmeru.
 4. Zatlačte 2” adaptér do spojky v dolnej časti skimmera.
 5. Do 2”adaptéra zastrčte automatický regulátor prietoku. Koniec regulátora s označením „Pripojiť hadicu k tomuto koncu“ musí smerovať nahor.
 6. Spustite vysávač do bazéna a nechajte ho klesnúť na dno. Hadicu vnorte zvislo dolu do bazéna, až sa naplní vodou a úplne odvzdušní.
 7. Pretiahnite koniec hadice otvorom skimmera a hadicu pripojte priamo k automatickému regulátoru prietoku.

Nastavenie bazénového vysávača Baracuda

Keď je inštalácia vysávača dokončená, môžete zapnúť bazénové čerpadlo. Čerpadlo je potrebné nechať niekoľko minút v prevádzke, kým sa systém úplne neodvzdušní. Rýchlosť pohybu bazénového vysávača by mala byť asi 240 – 360 cm za minútu. Teraz skontrolujte nasledujúce počiatočné parametre bazénového vysávača.

Dĺžka hadice

POZOR: Pri kontrole dĺžky hadice musí byť bazénové čerpadlo v prevádzke. Keď je čerpadlo zapnuté, dĺžka hadice sa zmenší, a keď ho vypnete, hadica sa predĺži. Keď je bazénový vysávač v prevádzke, presuňte ho čo najďalej od miesta pripojenia. (Pomocou tyče a kefy môžete vysávačom v bazéne jednoducho pohybovať.) Hadica vysávača musí byť dostatočne dlhá a predĺžená o jeden diel hadice navyše, aby sa vysávač dostal až na koniec bazéna. V prípade potreby odstráňte zbytočné diely zo strednej časti hadice. Aby ste nemuseli premiestňovať závažie, odporúčame odstraňovať diely zo strednej časti hadice. Zvyšné diely hadice uschovajte pre prípadnú výmenu.

POZNÁMKA: Pri zmene počtu dielov hadice musí byť bazénové čerpadlo vypnuté.

Vyváženie hadice

Aby ste mohli určiť správne zaťaženie hadice, vypnite čerpadlo a zistite v akej pozícii sa vysávač nachádza. Hadica je náležite zaťažená, keď kotúč leží rovno na dne bazéna a trubica pod hladinou zviera s podlahou bazéna 45° uhol. Na dosiahnutie najlepšieho efektu čistenia nesmie hadica vysávač ani sťahovať dolu, ani zdvíhať. Presúvajte závažie na hadici po jednom palci, pokiaľ nedosiahnete náležité zaťaženie. V prípade bazéna s premenlivou hĺbkou dna nastavte hadicu najprv v časti s maximálnou hĺbkou a potom v plytkej časti.

Presvedčte sa, či je nainštalovaný regulátor ponorenia a či sa mechanizmus ponorenia voľne pohybuje. Zmenšite dĺžku deflektora o 1,27 cm. (Vysuňte horný koniec deflektora z aretačnej spony pripojenej k otočnej hlavici. Odstráňte 1,27 cm dĺžky deflektora a potom ho zasuňte späť do aretačnej spony.)

Hadica nie je dostatočne zaťažená, ak sa zdvíha smerom k hladine pod uhlom väčším ako 45°. V takomto prípade posuňte závažie smerom k vysávaču alebo premiestnite prvé dve závažia bližšie k sebe.

V prípade, že hadica klesá dolu pod uhlom menším ako 45°, je príliš ťažká. Preto premiestnite závažie smerom od vysávača alebo zväčšite vzdialenosť medzi prvým a druhým závažím.

POZOR: Spätný prúd vody môže tlačiť na hadicu vysávača a ovplyvňovať jeho efektívnu prevádzku. Môže vysávač odsunúť z časti bazéna, kde sa nachádza spätné potrubie, alebo môže zapríčiniť, že vysávač zotrváva v jednom úseku bazéna. Aby ste tomu predišli, namontujte guľový usmerňovač, ktorý sa dodáva spolu s bazénovým vysávačom.

Montáž guľového usmerňovača

Zo všetkého najskôr sa presvedčte, či je čerpadlo bazéna mimo prevádzky. Vymeňte pôvodný usmerňovač vysávača za guľový usmerňovač. Nahraďte aj poistný krúžok a utiahnite. Pred úplným dotiahnutím sa uistite, či je otvor guľového usmerňovača správne nasmerovaný. Natočte otvor usmerňovača tak, aby prúd vody mieril tam, kde nebude vadiť pohybu vysávača. Otestujte rôzne polohy, aby ste našli tú, ktorá vám bude vo vašom bazéne najviac vyhovovať:

 • Prúd mieriaci pozdĺž steny bazéna (v smere obkladačiek).
 • Prúd smerom dole.
 • Prúd smerom dole.

Po inštalácii guľového usmerňovača je možné spustiť čerpadlo. Vysávač sa začne pohybovať po dne bazéna a odstraňovať nečistoty.

Odstránenie bežných porúch

Vzhľadom na to, že vlastnosti bazénov bývajú veľmi individuálne, bude zrejme potrebné vykonať ešte ďalšie nastavenie, aby ste tak zaistili chod vášho bazénového vysávača na maximum. Keď budete mať pocit, že nastal problém, ihneď skontrolujte nasledujúce:

 

Hlavný výpust bazéna musí byť zatvorený.

>>>> 

Zatvorte výpust.

Presvedčte sa, či je bazénový filter čistý.

>>>> 

Vyčistite filter.

Spodná časť vysávača nesmie byť zanesená nečistotami.

>>>> 

Odstráňte nečistoty z vysávača.

Hadica netesní.

>>>> 

Vymeňte netesniaci diel.

V automatickom regulátore prietoku nesmú byť zanesené nečistoty.

>>>> 

Odstráňte nečistoty z ventila.

Bazénový vysávač sa prestal pohybovať alebo pulzovať:

 • V tomto prípade je nutné, aby hlavný výpust a zároveň aj všetky nasávacie potrubia boli zatvorené – okrem nasávania, ku ktorému je napojený vysávač.
 • Overte si, či nedošlo k zaneseniu filtra alebo koša čerpadla nečistotami.
 • Pozrite sa, či sa v záklopke vysávača nenachádzajú nejaké nečistoty. Tie môžu brániť vysávaču v pohybe a obmedzovať prietok.
 • Čerpadlo a filtračný systém bazéna môžu byť nedostatočné (nedokážu zaistiť prietok vody 4,5 m3/h). Poraďte sa preto s odborníkom na bazény.

Bazénový vysávač zostáva na jednom konci bazéna:

 • Je nutné, aby ste skontrolovali spätný prúd vody a presmerovali ho podľa potreby pomocou guľového usmerňovača.
 • Overte si, či je hadica dostatočne dlhá a dosahuje na dno bazéna.
 • Skontrolujte hadicu vysávača, či je náležite zaťažená.

Bazénový vysávač zostane stáť na hlavnom výpuste:

 • Nezabudnite skontrolovať, či je hlavný výpust zatvorený. Je pravdepodobné, že sa budete musieť obrátiť o pomoc na odborníka na bazény.
 • Skontrolujte, či je mriežka hlavného výpustu naozaj namontovaná.
 • Keď nie je hlavný výpust v rovine s dnom bazéna, skonzultujte všetko s odborníkom na bazény.

Bazénový vysávač spomaľuje alebo zastavuje a na spätnom potrubí sa začali objavovať vzduchové bubliny:

 • Zistite, kde sa nachádza miesto úniku vzduchu a to následne opravte. Miesto úniku vzduchu totiž zapríčiňuje stratu výkonu čerpadla.
 • Dôkladne preskúmajte hadicu, či nejaví známky úniku vzduchu.
 • Skontrolujte inštaláciu podtlaku. Malo by byť úplne potopené pod vodou, aby sa do systému nemohol dostať žiadny vzduch.
 • Overte si, či nie je veko koša čerpadla povolené, popraskané, opotrebované alebo či tam nechýbajú O-krúžky. Ak si nebudete vedieť poradiť sami, obráťte sa na odborníka na bazény.

Bazénový vysávač nasáva vzduch alebo zostáva na hladine bazéna:

 • Skontrolujte, či sa mechanizmus ponorenia pohybuje bez akýchkoľvek zábran a či je nainštalovaný regulátor ponorenia.
 • Presvedčte sa, či je automatický regulačný ventil správne namontovaný, a overte si, či nie je zanesený nečistotami. Nečistoty by totiž mohli spôsobiť jeho upchatie.
 • Skontrolujte hladinu vody. Musí byť minimálne 8 cm pod hranou bazéna.
 • Presvedčte sa, či sa vysávač pohybuje správnou rýchlosťou – t. j. 240 – 360 cm za minútu.

Bazénový vysávač zostane pri schodíkoch na plytkom konci bazéna:

 • Skontrolujte spätný prúd vody a prípadne ho presmerujte daným smerom pomocou guľového usmerňovača.
 • Overte si, či je automatický regulačný ventil správne nastavený a nainštalovaný. Zároveň sa nezabudnite pozrieť, či nie je zanesený, prípadne upchatý nečistotami.
 • Skontrolujte hadicu, či je dostatočne dlhá. Hadica totiž musí dosiahnuť až na najvzdialenejšie miesto bazéna vrátane schodíkov.
 • Overte si vhodné zaťaženie hadice v prípade plytkého konca bazéna.
 • Presvedčte sa, či sa vysávač pohybuje správnou rýchlosťou – t. j. 240 – 360 cm za minútu.

Bazénový vysávač sa stále vracia na rovnaké miesto

 • Pozorne si prezrite otočný kĺb v hornej časti vysávača. Musí sa otáčať bez akéhokoľvek mechanického poškodenia.
 • Je nutné, aby ste skontrolovali spätný prúd vody a presmerovali ho podľa potreby pomocou guľového usmerňovača.
 • Skontrolujte hadicu vysávača, či nie je nikde zohnutá alebo zlomená. Jediný ohyb alebo zlom totiž môže zabrániť v pokrytí čistenej plochy. Položte všetky diely hadice na okraj bazéna (alebo iný rovný povrch). Hadica musí byť dokonale rovná a hladká. Keď vyberiete vysávač z bazéna, hadicu nijako nerolujte, pretože má tvarovú pamäť a zostala by potom ohnutá alebo zalomená.

Odstránenie nečistôt zo záklopky:

Niekedy sa stáva, že nečistoty upchajú spodnú časť bazénového vysávača a zabránia tak záklopke v pohybe, prípadne obmedzia jej prietok. Záklopka sa nachádza vo vnútri telesa vysávača a je nutné, aby sa neustále voľne pohybovala. Keď otočíte vysávač „hore nohami“, môžete vidieť záklopku otvorom v deflektore. Uchopte záklopku medzi prsty a hýbte ňou sem a tam, alebo môžete otvor prepláchnuť hadicou, aby ste tak odstránili všetky nečistoty vo vnútri telesa vysávača.

Ak sa vám takto nepodarí nečistoty odstrániť, nezostáva iná možnosť, než záklopku vymontovať. Najprv zložte štyri kryty na spodnej časti kotúča, odskrutkujte kotúč a zložte ho z telesa vysávača. Potom odstráňte skrutku z deflektora, vytiahnite ho a na záver vyberte záklopku.

Keď sú nečistoty odstránené, dajte záklopku späť do telesa vysávača, deflektor znovu upevnite na miesto a zaistite ho.

Starostlivosť o bazénový vysávač

Bazénový vysávač Baracuda nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu. Príležitostne ho skontrolujte a presvedčte sa, že:

 • Záklopka sa pohybuje úplne voľne a v pohybu jej teda neprekážajú žiadne nečistoty.
 • Kotúč nie je veľmi opotrebovaný. V prípade viditeľného opotrebovania kotúč vymeňte.
 • Počas uskladnenia vysávača nezmotávajte hadicu. Nechajte ju ležať rovno na mieste, ktoré je chránené pred priamym slnečným svetlom. Pokiaľ diely hadice rozpojíte, so závažím podľa možnosti nemanipulujte a nechajte ho na tom istom mieste.
 • Hadica vysávača je špeciálne skonštruovaná tak, aby zaručila optimálnu výkonnosť vysávača. Ak by bolo potrebné ju vymeniť, použite vždy len originálne diely.
Na zlepšenie našich služieb používáme cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.