Produktový katalóg

Späť na příslušenství

Bazénové príslušenstvo Piesková filtrácia

Filtračná nádoba s pieskom je súčasťou filtračného okruhu, ktorý vám zaisťuje čistenie bazénovej vody.

Sme tu pre Vás!

Náš špecialista Vám rád pomôže s výberom.

Kontaktovať
Základné informácie

Piesková filtrácia do bazéna slúži na zachytenie nečistôt nachádzajúcich sa v bazénovej vode na báze prírodných princípov. Ich podstatou je prietok vody cez filtračnú náplň, v ktorej sa mechanické nečistoty zachytávajú a čistá voda sa vracia späť do bazéna. Táto filtračná náplň sa skladá z vrstiev kremičitého piesku rôznej zrnitosti (možnosť doplnkovej vrstvy materiálu so špeciálnymi vlastnosťami). Čím menší počet vrstiev má filter do bazéna, tým vyššie sú nároky na chemickú úpravu vody. V prípade, že sú medzery medzi zrnkami piesku príliš veľké, je potrebné ich zmenšiť použitím koagulátu (látka, ktorá na svojom povrchu zachytí i veľmi malé čiastočky a pri praní bazénového filtra sa spolu s nečistotami odplaví do kanalizácie).

Náročnosť na údržbu pieskovej filtrácie je minimálna: piesková náplň sa prepiera štandardne jeden krát za týždeň (podľa zaťaženia bazéna), pieskovú náplň stačí vymeniť jeden krát za 2 až 3 roky.

Technické parametry

Typy kompletnej bazénovej filtrácie:

Model Výška
[mm]
Priemer
[mm]
Stanovený prietok
[m3/h]
Piesok
[kg]
FSP 350 726 335 4 20
FSP 450 814 455 6 45
FSP 500 845 535 9 85
FSP 650 950 635 12 145

Zapojenie bazénovej filtrácie:

 • Presvedčte sa, že je v nádobe filtra dostatočné množstvo filtračného piesku a že sú vykonané a zabezpečené všetky potrebné pripojenia.
 • Pritlačte páku ovládacieho ventilu a nasmerujte ju do polohy BACKWASH (preplach). (Aby ste zabránili poškodeniu stupnice ventilu, vždy pred otočením stlačte páku).
 • Bazénové čerpadlo dostatočne zavodnite, to znamená, že filtračná nádoba bude naplnená vodou. Potom ho zapojte podľa pokynov (dbajte na to, aby boli všetky nasávacie a vratné potrubia otvorené). Keď už voda vyteká odpadovou hadicou, ponechajte čerpadlo bežať minimálne jednu minútu. Prvotný preplach piesku sa odporúča kvôli odstráneniu nečistôt a jemných častíc, ktoré by sa tak mohli dostať do bazéna.
 • Odpojte bazénové čerpadlo a ventil nastavte do polohy RINSE (zafiltrovanie). Zapnite čerpadlo a nechajte ho v prevádzke asi pol minúty až minútu, pokiaľ voda v pozorovacom okienku nebude úplne čistá. Znovu vypnite čerpadlo, nastavte ventil späť do polohy FILTER (filtrácia) a čerpadlo zasa zapnite. Filtrácia teraz beží v normálnom filtračnom režime a odfiltrováva z bazénovej vody všetky nečistoty.
 • Aby ste dosiahli daný prietok, musíte upraviť nasávacie a vratné ventily. Overte si, či zo systému a filtru nikde neuniká voda, a pokiaľ je to nutné, utiahnite pripojenie, skrutky alebo matice.
 • Na začiatku filtračného cyklu si nezabudnite zaznamenať tlak, pokiaľ je filtrácia čistá. (Táto hodnota totiž bude odlišná v každom bazéne v závislosti od použitého čerpadla a dĺžky a tvaru potrubia). Po nejakej dobe sa kvôli nahromadeným nečistotám vo filtrácii zvýši tlak a taktiež sa zníži prietok vody. Keď bude manometer ukazovať tlak 1,5 bar, čo je viac ako počiatočný tlak pri „čistom“ filtri, je najvyšší čas filtráciu prepláchnuť (viď. nižšie v kapitole „Polohy viaccestného ventila - Preplach“).

Pri prvom čistení novej bazénovej vody bude pravdepodobne nutné preplachovať filtračný piesok častejšie, keďže táto voda obsahuje viac nečistôt.

Význam polôh viaccestného ventila:

FILTRÁCIA

Ide o základnú polohu, ktorá slúži na filtrovanie bazénovej vody. Túto funkciu aktivujte podľa nasledujúcich pokynov:

Vypnite bazénové čerpadlo a nastavte páku viaccestného ventila do polohy „Filtrácia“. Teraz môžete čerpadlo opäť zapnúť. Počas prevádzky príležitostne kontrolujte tlak, ktorý vám ukazuje manometer, aby ste mali prehľad o stave filtra (jeho zanesení nečistotami). Normálny tlak vo filtračnej nádobe by sa mal pohybovať okolo 0,8 Kp/cm2. Keď však tlak začne dosahovať hodnoty okolo 1,3 Kp/cm2, mali by ste vykonať tzv. preplach. (Uvedené hodnoty sú iba orientačné a môžu byť rozdielne pri každom bazéne v závislosti od použitého čerpadla a dĺžky a tvaru potrubia).

PREPLACH

Ide o funkciu na čistenie filtrácie pomocou obráteného prúdenia. Je určená na vypranie piesku a odstránenie nečistôt z filtra. V každej pieskovej náplni pri filtrovaní vznikne množstvo priepustových ciest, ktoré zdržujú nečistoty, ktoré sa nachádzajú v bazéne. Keď tieto nečistoty vo filtrácii uviaznu, tak sa počet priepustových ciest zníži a tlak vo filtri sa zvýši. Keď sa dosiahne tlak okolo 1,3 Kp/cm2, filtračný piesok už ďalej nezvládne zachytávať viac nečistôt a preto je nevyhnutné, aby ste vykonali preplach.

 • Vypnite bazénové čerpadlo. Ovládací ventil prepnite do polohy „Preplach“.
 • Keď budú nasávacie aj výtlačné ventily úplne otvorené, zapojte čerpadlo a nechajte ho bežať po dobu zhruba 2 minút. Špinavá voda sa zvedie do odpadu a v bazéne následne poklesne hladina. Po ukončení programu je filter opäť čistý a je teda pripravený na ďalšie filtrovanie.

ZAFILTROVANIE

Táto funkcia sa používa vždy po vykonanom preplachu a je určená na vypláchnutie nečistôt z filtrácie. Ide o tzv. dokončovaciu polohu pri preplachu. Keby ste vykonali preplach filtra a ihneď potom spustili filtrovanie, v prvých sekundách by do bazéna pritekala zakalená voda. Táto voda so sebou nesie drobné nečistoty, ktoré nestačili odplávať pri funkcii preplachu. Aby ste tomuto javu predišli, je tu práve táto poloha „Zafiltrovanie“.

 • Bezprostredne po preplachu nastavte ovládací ventil do polohy zafiltrovanie.
 • Bazénové čerpadlo nechajte zapnuté 1 minútu.
 • Vypnite bazénové čerpadlo. Ovládací ventil nastavte do polohy filtrovania.
 • V polohe ovládacieho ventilu pri zafiltrovaní sa voda nevracia späť do bazéna, ale je zvedená do odpadu, a preto dochádza k poklesu hladiny vody v bazéne.

ODPAD

Odtok filtra je určený na vysávanie vody do odpadu. Túto funkciu môžete využiť aj na zníženie hladiny bazénovej vody.        

RECIRKULÁCIA         

Ide tiež o obtok filtra, avšak s možnosťou na prečerpávanie vody do bazéna bez filtrovania.

ZATVORENÉ

Táto funkcia slúži na uzatvorenie prietoku do filtra alebo do bazéna. Túto polohu použite vtedy, keď potrebujete vyčistiť kôš bazénového čerpadla od hrubých nečistôt alebo pri jeho oprave, údržbe a pod. Pokiaľ budete mať na viaccestnom ventile nastavenú túto funkciu, nikdy nezapínajte čerpadlo!

Niekoľko odporúčaní na záver:

 • Pred akoukoľvek manipuláciou so šesťcestným ventilom musíte vypnúť bazénové čerpadlo.
 • Nikdy nezapínajte zariadenie bez vody.
 • Filter nikdy nepripájajte bezprostredne na zdroj vody z vodovodnej siete. Tlak vody z vodovodnej siete by totiž mohol byť mnoho vyšší, ako je maximálny tlak filtra.
 • Nikdy nespúšťajte bazénové čerpadlo, ak je sa šesťcestný ventil nachádza v zatvorenej polohe alebo v prípade nepriechodnosti potrubia v obehovom systéme. Tlak by sa tak mohol zvýšiť viac, ako je pracovný tlak a následne by sa mohlo poškodiť, prasknúť či odtrhnúť veko šesťcestného ventila, čo by mohlo spôsobiť poranenie alebo škody na majetku.
  Nie je dovolené sadať si alebo inak zaťažovať zariadenie.
 • Na čistenie veka filtra a vlastnej nádoby filtra nikdy nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, pretože by tak mohlo dôjsť k poškodeniu jeho povrchu (strata lesku, priehľadnosti a pod.).
 • Pre správny chod sa odporúča pravidelné čistenie vlasového filtra bazénového čerpadla a koša skimmera. Predídete tak prípadnému poškodeniu čerpadla a zároveň zaistíte riadne a spoľahlivé fungovanie systému.
 • Ak je čerpadlo zapnuté, nevyskrutkovávajte prírubové spojky.
 • Nezabudnite na to, že všetky spoje majú tesnenie. Z toho dôvodu nie je nutné príliš uťahovať matice. Prílišným utiahnutím by sa mohli poškodiť plastové diely.

Problém

Příčina

Riešenie

Filter má malý výkon. Vysávač nasáva málo vody.

Zachytávač hrubých nečistôt je zanesený.

Vyčistite zachytávač hrubých nečistôt.

Motor sa točí opačným smerom.

Overte pomocou šípky umiestnenej na tele čerpadla, či sa motor otáča správnym smerom. Ak nie, zmeňte prívodné vodiče vo svorkovnici.

Nasávacie alebo výtlačné potrubie je zanesené.

Potrubie vyčistite.

Tlak na manometri rýchlo rastie.

pH vody je príliš vysoké (voda je zakalená).

Znížte hodnotu pH.

Nedostatok chlóru (voda je zelená).

Pridajte chlór a dezinfikujte tak vodu.

Tlak na manometri nerovnomerne kolíše.

Čerpadlo nasáva vzduch.

Overte, či neuniká voda za zachytávačom hrubých nečistôt.

Polouzatvorené nasávanie.

Overte, či je ovládací ventil na nasávacom potrubí úplne otvorený.

 

Na zlepšenie našich služieb používáme cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.