Produktový katalóg

Späť na příslušenství

Bazénové príslušenstvo Bazénové čerpadlo FXP

Bazénové cirkulačné čerpadlo je nevyhnutnou súčasťou každého bazéna vybaveného filtračným okruhom.

Sme tu pre Vás!

Náš špecialista Vám rád pomôže s výberom.

Kontaktovať
Základné informácie

Bazénové čerpadlo s horizontálnou odstredivou konštrukciou je koncipované práve na použitie v rámci filtračného okruhu.

Hlavnou funkciou tohto čerpadla je cirkulácia (obeh) vody v bazénoch. Inštaluje sa do filtračného okruhu pred vlastnú filtračnú nádobu. Zaisťuje čerpanie vody privádzanej do bazéna a odvádzanej z bazéna. Tieto čerpadlá sú vybavené odnímateľným košom, ktorý slúži na zachytenie malých pevných telies a nečistôt. 

Technické parametry

Všetky typy bazénových čerpadiel série FXP sa vyrábajú s týmito parametrami:

 • elektrické napätie 1 x 220/230 V, 50 Hz
 • trieda izolácie F
 • vodovzdorný typ: IP-44
 • hladina hluku: nižšia ako 70 dB
 • maximálna teplota prostredia + 40 °C
 • teplota vody v rozmedzí od 0 do 40 °C
 • maximálny prípustný pracovný tlak 2 bary
 • maximálna sila rázu 3 kgs

Ak bude bazénové čerpadlo v prevádzke s uzatvoreným ventilom, je nutné, aby bol vstupný tlak po celú túto dobu nižší, ako maximálne prípustný pracovný tlak čerpadla.

Bazénové čerpadlá FXP majú maximálnu nasávaciu výšku 8 m a maximálnu výšku samonasávania 4 m.

Typ čerpadla

Max. prietok

Hmotnosť

FXP 150

10,2 m3/h

5,0 kg

FXP 250

11,6 m3/h

6,0 kg

FXP 370

14,2 m3/h

8,0 kg

FXP 550 15,7 m3/h 9,0 kg
FXP 750 16,5 m3/h 9,5 kg

Montáž bazénových čerpadiel:

Pokiaľ využívate čerpadlo pre plavecké bazény, nainštalujte ho medzi odlučovač a filter. Majte na pamäti, že je veľmi dôležité umiestniť čerpadlo na rovný a pevný základ. K tomuto podkladu je potrebné čerpadlo priskrutkovať (na to určenými skrutkami). Čerpadlo musí byť umiestnené tak, aby bol hriadeľ v horizontálnej polohe a kryt predfiltra hore. Zároveň je potrebné, aby bol prístupný priehľadný kryt, pod ktorým je umiestnený kôš predfiltra, ktorý je treba raz za čas vyčistiť.

Nasávacia rúrka by mala mať minimálne rovnaký priemer ako nasávanie čerpadla. Aby ste znížili dobu samonasávania, vždy používajte priame a krátke nasávacie potrubia so stálym sklonom. Ak prekročí dĺžka nasávacieho potrubia 10 metrov, musíte počítať so stratou tlaku. Rúrky je potrebné zmontovať tak, aby sa predišlo akýmkoľvek únikom do vnútorného prostredia. Rúrky je potrebné nainštalovať tak, aby žiadne výkyvy tlaku, ktoré by boli spôsobené zmenami teploty, nemali vplyv na bazénové čerpadlo.

Plastové rúrky a spoje musia byť vodotesne prepojené. Ak chcete použiť nasávaciu hadicu, je potrebné, aby bola nestlačiteľná (so špirálovou výstužou). Je nutné, aby bola nasávacia rúrka/hadica čo najkratšia, a to preto, aby boli zabezpečené optimálne pracovné podmienky. Odporúčame vám, aby ste na oba konce namontovali uzatváracie ventily a tak oddelili čerpadlo.

Čerpadlo nie je schopné fungovať s uzatvoreným vypúšťacím ventilom. Pokiaľ by to tak bolo, mohlo by dôjsť k zvýšeniu teploty a následnej tvorbe pary, ktorá by mohla vážne poškodiť čerpadlo.

Ak nemôžete vylúčiť možnosť, že bude bazénové čerpadlo pracovať s uzatvoreným vypúšťacím ventilom, je nutné pripojiť k vypúšťaciemu potrubiu jeden obtokový/kalový ventil. Tým bude zabezpečený minimálny prietok čerpadlom.

Na minimalizovanie prípadného hluku odporúčame nainštalovať tzv. tlmič vibrácií. Ten sa inštaluje do vstupu nasávania i výtlaku a ďalej medzi základovú dosku a čerpadlo.

Na boku motora bazénového čerpadla je umiestnený ventilátor, ktorý ochladzuje motor čerpadla. Aj napriek tomu je ale nutné čerpadlo nainštalovať na dobre vetrané miesto chránené pred možným zamrznutím.

 • Pokiaľ je čerpadlo nainštalované vonku, musí byť chránené vhodným krytom.
 • Pokiaľ je čerpadlo nainštalované do šachty, je potrebné zaistiť dostatočný prívod vzduchu, aby nedošlo k poškodeniu motora nedostatočným odvetrávaním (vnútorná teplota nesmie prekročiť 50 °C).

Elektrická inštalácia bazénových čerpadiel:

Pred zložením veka spojovacej skrinky, akoukoľvek manipuláciou a demontážou čerpadla zabezpečte, aby bolo vždy odpojené od elektrickej siete. Elektrickú inštaláciu musí vykonať odborník v súlade s miestnymi normami.

 • Bazénové čerpadlo musí byť pripojené na prúdový chránič, ktorého menovitý zvyškový pracovný prúd nie je vyšší ako 30 mA.
 • Bazénové čerpadlo musí byť zapojené k externému vypínaču.
 • Napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku. Presvedčte sa, že je motor vhodný pre používané elektrické napájanie.
 • Motor sa pripája do elektrickej siete podľa výkresu. Na pripojenie je treba použiť príslušný kábel v zhode s miestnymi normami.
 • Ak je napájací prívod poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo vzniku nebezpečnej situácie.
 • V prípade preťaženia sa motora automaticky vypne. Automaticky sa uvedie do chodu v momente, keď sa teplota opäť zníži.

Zapojenie bazénových čerpadiel:

Nezapájajte bazénové čerpadlá v priebehu zalievania alebo čistenia.

Správne zaliatie čerpadla spoznáte tak, že je pod priehľadným vekom voda. Šípky na skrini čerpadla ukazujú správny smer otáčania.

Aby sa v priebehu zapojenia vytvorila maximálna nasávacia kapacita, uzavrite vypúšťací ventil, zapnite bazénové čerpadlo a pomaly povoľujte vypúšťací ventil. Ak nebude čerpadlo po 5 minútach správne pracovať, zastavte ho a skontrolujte úroveň hladiny vody v nasávacom potrubí a vo vani čerpadla.

Postup pri čistení koša predfiltra bazénových čerpadiel:

Presvedčte sa, že je odpojené napájanie a nie je teda možné ho náhodne pripojiť predtým, ako má byť čerpadlo znovu zapojené.

Filtračný kôš je potrebné denne kontrolovať, a pokiaľ je to nutné, treba ho vyčistiť. Skôr ako otvoríte kryt predfiltra, zatvorte plniaci a vypúšťací ventil.

Ihneď po vyčistení čerpadla ho opäť zalejte a zaklapnite kryt predfiltra. Potom môže byť čerpadlo znova uvedené do prevádzky.

Vykonávať čistenie pomocou vysokotlakového zariadenia nie je dovolené.

Zazimovanie bazénových čerpadiel:

Keď nebudete bazénové čerpadlo používať v priebehu zimy, vyberte z bazénového čerpadla všetky zátky a hadice. Zo všetkých potrubí vypustite zvyšky vody. Zátky uložte vo filtračnom koši.

Ak chcete bazénové čerpadlo vypustiť, musíte vyskrutkovať vypúšťaciu zátku (69) zo skrinky čerpadla. Vypúšťaciu zátku zaskrutkujte až vtedy, keď sa bude bazénové čerpadlo opäť používať.

Bazénové čerpadlo uložte v suchej a teplej miestnosti. Bazénové čerpadlo nezakrývajte pomocou plastových fólií. Predídete tak kondenzácii.

Ak je čerpadlo namontované pevne na mieste a tým pádom z neho nie je možné vypustiť vodu, je nevyhnutné ochrániť bazénové čerpadlo pred zamrznutím. Ako ochranu pred zamrznutím môžete použiť roztok zložený zo 40 % propylénalkoholu a 60 % vody. Nikdy nepoužívajte prostriedky ako napríklad polypropylénglykol, pretože sú vysoko jedovaté a mohli by poškodiť bazénové čerpadlo.

Starostlivosť o bazénové čerpadlá:

Presvedčte sa, že je odpojené napájanie a nie je teda možné ho náhodne pripojiť predtým, ako má byť čerpadlo znovu zapojené.

Čerpadlo je koncipované tak, aby za bežných prevádzkových podmienok nepotrebovalo údržbu. Ložiská motora sú trvalo premazávané.

Pravidelne by ste mali čistiť filtračný kôš bazénového čerpadla. Bazénové čerpadlo by ste nemali zapínať bez tohto koša.

Prípadné problémy a ich následné riešenie:

Problém

Příčina

Riešenie

Čerpadlo pracuje, ale neplní sa.

V nádržke so sitkom sa nenachádza voda.

Doplňte vodu.

Čerpadlo nie je vyčistené.

Vyčistite čerpadlo.

Nie je voda v potrubí/nasávacej hadici.

Doplňte vodu.

Prepravné veko nie je správne uzatvorené.

Skontrolujte kôš predfiltra. Dobre utiahnite skrutky veka.

Príliš veľká nasávacia výška.

Maximálna výška sú 3 metre.

Prepúšťa mechanické tesnenie.

 

Čerpadlo nepracuje spoľahlivo.

Nesprávny smer otáčania. (3 fázové čerpadlá)

Zmeňte smer otáčania.

Kôš predfiltra alebo odlučovač je špinavý alebo zanesený.

Vyčistite kôš predfiltra.

Hladina vody v bazéne je príliš

Zvýšte hladinu vody v bazéne.

Potrubie/hadica je čiastočne zanesená nečistotami.

Vyčistite potrubie/nasávaciu hadicu.

Na zlepšenie našich služieb používáme cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.