Protiprúd Elegance - Plávajte proti prúdu - bazénové príslušenstvo

bazen-samonosny-oval

Jednoduché, estetické a napriek tomu robustné a výkonné zariadenie, ktoré sa vyznačuje predovšetkým svojou cenovou dostupnosťou. Ide o doplnok, ktorý sa zaraďuje medzi takzvané funkčné bazénové príslušenstvo. Protiprúd doplní váš bazén o šumivý vodný prúd.

 

Vychutnajte si osviežujúci pocit vodnej masážnej terapie aj vo vašom bazéne. Protiprúdy premenia bazén na vírivú vaňu práve vďaka svojim výkonným nasávacím a vstrekovacím dýzam. Vďaka ním potom môžete vzduchové a vodné prúdenie regulovať a nastavovať si ich podľa svojho želania. Bazén bude presýtený obrovským množstvom vzduchových bubliniek, ktoré sú bohaté na kyslík, a ktoré svojím vplyvom posilnia vaše telo. Napomôžu k uvoľneniu svalov a vašej relaxácii. Protiprúd je aj vhodným zariadením na kondičné plávanie. Odporom, ktorý vytvára, zefektívni vaše plávanie a napomôže tak posilňovaniu vašich svalov (predovšetkým svalov na rukách). Protiprúd je ideálnym doplnkom pre interiérové aj vonkajšie bazény.

 

Protiprúdy sú veľmi elegantné zariadenia, ktoré sú umiestnené na stene vášho bazénu. Ich dizajnové spracovanie je natoľko precízne, že za žiadnych okolností nenaruší estetickú stránku vášho bazénu. Protiprúdy sa jednoducho ovládajú. Regulovať prisávanie vzduchu a spínanie protiprúdu môžete priamo z vášho bazénu pomocou elektropneumatického spínača, ktorý je situovaný priamo na telo dýzy protiprúdu.

poptavka Bazénové doplnky

Technické špecifikácie protiprúdu Elegance

 

Umiestnenie protiprúdu

Súčasťou protiprúdového zariadenia „ELEGANCE“ je motor (čerpadlo) s príkonom 2,2 kW. Elektrické čerpadlo by malo byť umiestnené čo najbližšie k bazénu, aby sa docielil maximálny výkon a znížili straty spôsobené trením. Optimálna vzdialenosť na umiestnenie čerpadla je približne 1 meter od bazénu. Ideálne je umiestniť protiprúd spoločne s ostatnou bazénovou technológiou priamo do šachty k bazénu. Neodporúčame inštalovať čerpadlo ďalej než 15 m od bazénu.

 

Neoddeliteľnou súčasťou zariadenia sú čerpadlá, ktoré však nie sú samonasávacie, preto je dôležité, aby boli umiestnené pod úrovňou hladiny bazénovej vody. Technologickú miestnosť pre zariadenie musíte dostatočne vetrať, môžete aj ventilátorom, aby ste tak zabránili zrážaniu (kondenzácii) vody. Tým zaistíte správny chod tohto zariadenia.

 

Pripevnenie protiprúdu

Akonáhle budete montovať protiprúd, majte na pamäti nasledujúce špecifikácie umiestnenia:

 • Telo protiprúdu obsahuje 2 otvory. Výtlak s priemerom 75 mm (menší z nich) a nasávanie s priemerom 90 mm (väčší z oboch otvorov). Telo protiprúdu musíte umiestniť tak, aby boli obidva otvory vo zvislej polohe a strana výtlaku (ø 75 mm - menšia) bola položená vyššie než strana nasávania (ø 90 mm).
 • Protiprúdové zariadenie inštalujte tak, aby bol prostriedok otvoru dýzy cca 30 cm pod vodnou hladinou. Tieto pokyny je dôležité bezpodmienečne dodržiavať, podľa nich totiž zariadenie nainštalujete správne a zaistíte tak správne fungovanie protiprúdu.

 

Montáž tela protiprúdu

Protiprúd Elegancia sa hodí na používanie vo všetkých typoch bazénov. Samotná montáž sa však nepatrne líši podľa toho, do akého typu bazénu sa protiprúd inštaluje.

Umiestenie do betónu

 

umisteni-do-betonu

Telo protiprúdu a hadice upevnite k sebe (ideálne je hadice nalepiť), všetko potom zasuňte do technologického priestoru (šachty). Zabráňte kontaktu koncov hadíc s betónom. Montáž vykonajte podľa obrázka 2a (vľavo hore) do otvoru v betónovej stene alebo do debnenia na betónovanie bez príruby a tesnenia. Akonáhle je telo protiprúdu upevnené do steny, riaďte sa postupom opísaným nižšie v tomto návode. Ďalším krokom je pripojenie pneumatického a vzduchového vedenia.

 

Umiestnenie do betónových bazénov s fóliou

umisteni-do-betonovych-bazenu-s-folii

Počas montáže tela protiprúdu do steny betónového bazénu s fóliou postupujte podľa návodu vyššie - kapitola „Kam sa protiprúd umiestňuje?“. Akonáhle pripevníte telo protiprúdu do steny bazénu, môžete začať montáž tesnenia a príruby protiprúdu podľa obrázka 2b.

Tesnenie pripevnite k telu protiprúdu pomocou 2 skrutiek a pritiahnite ich (nedoťahujte skrutky úplne). Počítajte s tým, že bazénová fólia môže byť umiestnená medzi dvomi tesneniami. Na záver pripevnite prírubu. Nezabudnite dotiahnuť skrutky a až potom vyrežte fóliu z vnútornej strany príruby. Potom prejdite k pripojeniu vzduchového a pneumatického vedenia. Postup nájdete nižšie.

 

 

Umiestnenie do panelového alebo plechového bazénu s fóliou

umisteni-do-paneloveho-nebo-plechoveho-bazenu-s-folii

Najprv je potrebné vyrezať v stene bazénu otvor priemeru 270 mm tak, aby bol stred dýzy umiestnený cca 30 cm pod hladinou vody, ako je uvedené vyššie v kapitole „Kam sa protiprúd umiestňuje?“. Telo protiprúdu vložte do pripraveného otvoru z vnútornej strany bazénu. Primontujte ho pomocou 8 samorezných skrutiek do steny bazénu, ako je zobrazené na obrázku 2c.

 

Tesnenie pripevnite k telu protiprúdu pomocou 2 skrutiek a skrutky prichyťte (nedoťahujte ich úplne). Po inštalácii fólie upevnite prírubu a nezabudnite dotiahnuť skrutky. Až potom vyrežte fóliu z vnútornej strany príruby. Pri pripájaní vzduchového a pneumatického vedenia postupujte podľa návodu nižšie.

 

 

Umiestnenie do predvyrobeného bazénu

 

umisteni-do-predvyrobeneho-bazenu

Tento typ montáže sa používa pre tzv. predvyrobené bazény. Medzi tieto patria napríklad laminátové alebo polypropylénové bazény. Pri umiestnení do tohto typu bazénu treba pripraviť otvor s priemerom 230 mm. Pri príprave otvoru majte na pamäti, že stred dýzy musí byt umiestnený cca 30 cm pod hladinou vody, pozri kapitolu „Kam sa protiprúd umiestňuje?“.

 

Tesnenie umiestnite z vonkajšej strany bazénovej steny. Vznikne vám tak šablóna, na základe ktorej si pripravíte otvory pre 16 skrutiek príruby. Z vonkajšej strany bazénu si pripravte telo protiprúdu. Z vnútornej strany utiahnite prírubu pomocou skrutiek, ako je zobrazené na obrázku 2d. Teraz prejdite k ďalšiemu kroku – pripojeniu vzduchového a pneumatického vedenia.

 

 

Pripojenie vzduchového vedenia

Na hadicu, ktorá je určená na vzduchové vedenie, umiestnite spätný ventil. Je dôležité inštalovať spätný ventil na stenu technologického priestoru tak, aby sa zamedzilo nasávaniu nečistôt. Na koniec pripevnite ohybnú rúrku – zatlačte ju do dýzy vo vnútri tela protiprúdu.

 

Pripojenie pneumatického vedenia

Koniec hadičky pneumatického spínania pretiahnite otvorom, ktorý je v tele protiprúdu. Utiahnite ju priechodkou a napojte k pneumatickému spínaču. Spínač je umiestnený na čele protiprúdu.

 

Montáž čelného krytu

Kompletný čelný kryt je už zostavený okrem priehľadnej pneumatickej hadičky. Tá je už neoddeliteľnou súčasťou tela protiprúdu. Počas montáže čelného krytu dodržiavajte nasledujúce pokyny:

 • Na tŕň pneumatického tlačidla nasuňte priehľadnú hadičku a zapojte ju.
 • Pripojte hadicu a zasuňte ju do dýzy na čelnom kryte.
 • Pripojte kompletný čelný kryt a telo protiprúdu a dajte si pozor na to,aby bol krúžok riadne zasunutý do ústia výtlačného otvoru (ø 75 mm).
 • Pritiahnite štyri skrutky. Akonáhle sú skrutky pevne utiahnuté, je čelný kryt pripravený na používanie.

Minimálne priestorové požiadavky na inštaláciu zariadenia

Pred samotnou montážou je potrebné vziať do úvahy rozmery technologickej miestnosti (šachty), kde bude protiprúd umiestený. Uistite sa, že pri montáži čerpadla budete mať dostatok miesta. 

Pre inštaláciu potrebujete technologickýá priestor minimálnych rozmerov: 75 x 142 x 90 cm (šířka x dĺžka x výška).

 

Správne použitie a nastavenie protiprúdu „ELEGANCE“.

Akonáhle je protiprúd zabudovaný, stáva sa váš bazén miestom oddychu a relaxácie. Príjemný pocit navodzuje vodný prúd alebo vodný prúd so vzduchom, ktorý je vytváraný práve protiprúdom. Protiprúd môžete uviesť do chodu priamo z bazénu stlačením pneumatického vypínača. Či bude protiprúd do bazénu vháňať prúd vody alebo vodný prúd so vzduchom, záleží na nastavení predných dýz.

 

Vodný prúd:

 

Vodný prúd je ovládaný a tvorený vnútornou dýzou. Maximálny tok vody dosiahnete otočením vnútornej dýzy smerom doľava. Naopak pootočením dýzy smerom doprava docielite zníženie vodného prúdu.

 

Vodný prúd so vzduchom:

 

Silu vodného toku nastavíte podľa inštrukcií vyššie. Na reguláciu intenzity vzduchu, ktorý je do vodného toku pridávaný, slúži vonkajšia dýza. Jej otáčaním opäť znižujete alebo zvyšujete intenzitu vzduchového prúdu.

 

Zoznam komponentov protiprúdu „ELEGANCE“:

 

seznam-komponentu-protiproudu-ELEGANCE

 1. pneumatický spínač
 2. hadička pneumatického spínača
 3. čelná skrutka (predná)
 4. čelný kryt protiprúdu
 5. externá guľka
 6. dýza na reguláciu prívodu vzduchu
 7. podporný krúžok
 8. dýza na reguláciu prívodu vody
 9. vnútorná guľka
 10. samorezná skrutka dýzy
 11. puzdro na usadenie dýzy
 12. O-krúžok
 13. vzduchová hadička (ohybná)
 14. priechodka pneumatickej hadičky
 15. O-krúžok priechodky
 16. skrutka príruby
 17. príruba
 18. tesnenie
 19. samorezná skrutka tela protiprúdu
 20. telo protiprúdu
 21. hadica vzduchového vedenia
 22. prisávanie vzduchu - spätný ventil

 

 

Elektrická inštalácia

Elektroinštaláciu by mal vykonávať len oprávnený a certifikovaný technik podľa všeobecne platných noriem. Napätie hlavného prívodu elektrickej energie musí súhlasiť s údajmi na štítku, ktorý je umiestnený na každom zariadení. Dbajte na to, aby boli všetky kovové časti zariadenia riadne uzemnené.

 

Elektrická charakteristika istiacich prvkov a ich dimenzovanie musia zodpovedať parametrom motora, ktorý sa istí s ohľadom na predpokladané prevádzkové podmienky. Všetky odporúčania a pokyny, ktoré výrobca uvádza na štítku, sa musia dodržať.

 

Pri trojfázových motoroch dbajte na správne zapojenie prepojok vinutia motora na svorkovnici. Musia byť zapojené takzvane do hviezdy. Vstupné a výstupné vodiče vedené z/do rozvodnej skrinky musia prechádzať tesniacimi priechodkami. Vďaka tomu zabránite prenikaniu vlhkosti a nečistôt do rozvodnej skrinky. Vodiče musia mať vhodné pripájacie koncovky (svorky).

 

Elektropneumatické spínanie (rozvádzač) protiprúdu nesmie byť vo vzdialenosti presahujúcej 7 m od pneumatického spínača. Pneumatický spínač je umiestnený na čele protiprúdu. Spínanie musí byť nainštalované nad úrovňou hladiny bazénovej vody a musí byť umiestnené na suchom mieste. Pneumatická hadička sa zapája do elektropneumatického spínača, ktorý je umiestnený na elektropneumatickom spínaní (rozvádzači). Je veľmi dôležité ubezpečiť sa, že hadička nie je na žiadnom mieste prehnutá alebo poškodená.

 

Zloženie elektropneumatického panelu:

 • motorová ochrana
 • elektropneumatický spínač
 • poistka ovládania

Všetky tieto komponenty by mali byť umiestnené vo vodotesnej plastovej skrinke so stupňom ochrany IP55.


Image spot nájdete vo videogalérii.

K prehratiu je potrebné Flash Player 8+ a povolený JavaScript.

Zvuk klipu spustíte v menu prehrávača videa.

Kde nás nájdete

Mapa Česká republikaČR Slovenská republikaSR

ALBIXON SK, s. r. o.

Seredská 247/4012,
917 05, Trnava - Modranka
Slovenská republika

Kde nás najdete